Prezydent miasta stołecznego warszawa objęła patronat honorowy nad Mobility Reseller Days 2014

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz objęła patronatem honorowym przedsięwzięcie Mobility Reseller Days.