Idea Spotkania

Ideą, która przyświeca Mobility Reseller Days jest zacieśnienie relacji partnerskich i handlowych polskich przedstawicieli branży z zagranicznymi oraz przedstawienie odpowiedniej kultury prowadzenia biznesu.

Wydarzenia skupia w sobie równieć cele edukacyjne – zarówno dla uczestników, jak i gości targow – które dotyczą rozszerzenia wiedzy o rozwoju lokalnych kanałów sprzedaży, programach partnerskich, szkoleniach, ale także rozwijająca może być obserwacja, dialog i zapoznanie się z osobami, które pracują już w tych sektorach od pewnego czasu. Niezwykle ważne jest to, by kraj taki jak Polska, stanowili silną konkurencję dla zagranicznych producentów sprzętu elektronicznego, jednocześnie potrafiąc z nimi współpracować. Do osiągnięcia tego celu niezbędna jest promocja branży IT i mobilnych technologii, wyciągnięcie pomocnej ręki do osób zainteresowanych wejściem na rynek oraz poznaniem konkurencji.

graph-idea

Ideą Mobility Reseller Days jest skupienie uwagi resellerów i przedstawicieli kanałów sprzedaży na bezpośrednich relacjach handlowych z dostawcami, producentami, dystrybutorami i importerami elektroniki. Oprócz tradycyjnych stoisk oferujemy naszym partnerom możliwość zorganizowania indywidualnych kameralnych spotkań, które będą sprzyjać budowaniu biznesowych relacji. Ponadto każda firma będzie miała możliwość przeprowadzenia prezentacji własnych produktów lub usług potencjalnym klientom oraz mediom.