Format Wydarzenia

Mobility Reseller Days to wydarzenie branżowe, skupiające firmy oraz przedsiębiorców branży IT i Telekom z Europy Centralnej i Wschodniej organizowane na terenie Polski. MRD są odpowiedzią na potrzebę, jaka od kilku lat widoczna jest na polskim rynku, potrzebę szerzenia oraz promowania polskiej jakości nowych technologii poza granicami kraju.

Targi stawiają sobie za cel pozytywny wpływ na polskie sektory: IT, telekomunikacja i technologie mobilne. Mobility Reseller Days są unikalną szansą dla polskich producentów, dystrybutorów i resellerów, branżowych handlowców na poznanie rynku i zdobycie cennego doświadczenia. MRD zamierza skupić osoby z branży z Europy Centralnej i Wschodniej. Pomoże to poprawić wizerunek Polski oraz polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej, przedstawiając nasz kraj jako wspierający rozwój nowoczesnych technologii i rodzimego biznesu oraz kraj wielu branżowych specjalistów.

Mobility Reseller Days jest elementem projektu Mobility – największego w Polsce pisma o tematyce nowych technologii, ale przede wszystkim telekomunikacji.

Projekt Mobility składa się z:

  • czasopisma Mobility, w ramach którego prowadzimy również Blog Mobility
  • konkursu Mobility Trends wraz z największym integracyjnym eventem w branży Galą Mobility Trends
  • biznesowego spotkania całej branży nowych technologii – Mobility Reseller Days